Wettelijke vermeldingen

 

Apotheek: Apotheek Jacobs

Markt 75

9160 Lokeren

Hoofdapotheker: Debby Jacobs-Van de Vyver

Ondernemings- of BTW-nummer: BE 0828 618 342

Machtigingsnummer APB: 461403

Telefoonnummer: 09 348 20 89

 

Intellectuele eigendom

 

De hele site wordt beschermd door de Belgische en internationale wetgeving op het auteursrecht en de intellectuele eigendom. Alle reproductierechten zijn voorbehouden, ook voor de documenten die gedownload kunnen worden en de iconografische en fotografische representaties. De reproductie van deze hele site of een gedeelte ervan op eender welke elektronische drager is formeel verboden zonder de uitdrukkelijke toestemming van Bitler CVBA.