Orgametril Comp 30 X 5mg

CNK: 123042

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 0,88

Remgeld WIGW: € 0,53

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Orgametril Comp 30 X 5mg

Orgametril 5 mg tablettenlynestrenol...

€ 7,22

Gegevens

WAARVOOR WORDT DIT MIDDEL GEBRUIKT?

Progesteronachtige stoffen zoals die in Orgametril worden vaak voorgeschreven bij stoornissen van de menstruatiecyclus. Daarnaast kan Orgametril worden voorgeschreven:

als aanvulling op een oestrogeentherapie tijdens of na de menopauze;

voor de behandeling van kanker van het baarmoederslijmvlies;

bij endometriose (een aandoening waarbij het baarmoederslijmvlies zich op abnormale plaatsen bevindt);

bij de behandeling van bepaalde goedaardige aandoeningen van de borsten;

om de eisprong (ovulatie) of de menstruatie te onderdrukken;

bij menstruatiepijn.

De werkzame stof van Orgametril tabletten is lynestrenol, een hormoon dat behoort tot de groep van progesteronachtige stoffen. De effecten van deze stoffen lijken in een aantal opzichten op die van het natuurlijke hormoon progesteron. Bij gezonde vrouwen in de vruchtbare leeftijd wordt progesteron iedere maand in de tweede helft van de cyclus door de eierstokken aangemaakt. Progesteron speelt onder andere een rol bij het maandelijkse verlies van het baarmoederslijmvlies en de daaropvolgende menstruatie.

Lynestrenol heeft een sterke invloed op het baarmoederslijmvlies en kan dus worden gebruikt voor de behandeling van stoornissen van de menstruatiecyclus. In veel gevallen kan de cyclus weer normaal worden door Orgametril gedurende een aantal dagen per maand in te nemen. Enkele dagen na het beëindigen van een kuur met Orgametril zal het baarmoederslijmvlies loslaten. Dit gaat (net als bij een gewone menstruatie) gepaard met een bloeding. Bij ononderbroken toediening (dus zonder een maandelijkse tabletvrije periode) worden zowel de eisprong (ovulatie) als de menstruatie onderdrukt. Daardoor is het mogelijk om - als dat gewenst is - de menstruatie uit te stellen.

Meer informatie

Breedte 50 mm.
ATC-code G03DC03
Hoogte 105 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 20 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties

Functionele uterusbloedingen;

Als adjuvans in gevallen van primaire en secundaire amenorroe en oligomenorroe ten gevolge van onvoldoende oestrogeenproductie;

Regulatie van de menstruatiecyclus in geval van onregelmatige cycli ten gevolge van luteale insufficiëntie;

Endometriose;

Palliatieve behandeling van bepaalde gevallen van endometriumkanker;

Goedaardige mastopathie;

Onderdrukken van de ovulatie, van ovulatiepijn en van de menstruatie; dysmenorroe;

Uitstellen van de menstruatie;

Als adjuvans bij een oestrogeentherapie in de peri- en postmenopauze, ter voorkoming van endometriumhyperplasie.

Gebruik

Orgametril tabletten moeten oraal worden ingenomen, bij voorkeur met wat water of een andere vloeistof.

Indien de patiënt een dosis is vergeten, dan kan deze ingenomen worden zodra de patiënt eraan denkt, tenzij het meer dan 24 uur te laat is.

  • Functionele uterusbloedingen: Polymenorroe.

Dagelijks 1 tablet van de 14e tot en met de 25e dag van de cyclus.

Menorragie en metrorragie.

2 tabletten per dag gedurende 10 dagen. Gewoonlijk zal de bloeding enkele dagen na het begin van deze behandelingsperiode ophouden. De behandeling moet gedurende de 3 volgende cycli worden herhaald met dagelijks 1 tablet van de 14e tot en met de 25e dag van de cyclus. Indien de klachten hierna niet verdwijnen, dan is een aanvullende diagnose nodig.

Bepaalde gevallen van primaire en secundaire amnorroe en oligomenorroe met onvoldoende oestrogeenproductie.

De behandeling moet beginnen met het toedienen van een oestrogeen, bv. 0,02 - 0,05 mg ethinylestradiol per dag, gedurende 25 dagen. Van de 14e tot en met de 25e dag wordt hieraan dagelijks 1 tablet Orgametril toegevoegd. Gewoonlijk treedt er binnen 3 dagen na stopzetting van de behandeling een onttrekkingsbloeding op. De behandeling met het oestrogeen wordt op de 5e dag van deze onttrekkingsbloeding hervat en tot en met de 25e dag voortgezet. Wederom wordt er van de 14e tot en met de 25edag dagelijks 1 tablet Orgametril toegevoegd. De behandeling moet hierna gedurende minstens 1 cyclus worden voortgezet.

Regulatie van de menstruatiecyclus in geval van onregelmatige cycli ten gevolge van luteale insufficiëntie;

Dagelijks 1 tablet van de 14e tot en met de 25e dag van de cyclus.

Endometriose.

Dagelijks 1 of 2 tabletten gedurende minstens 6 maanden.

Palliatieve behandeling van bepaalde gevallen van endometriumkanker.

Dagelijks 6 à 10 tabletten gedurende langere tijd.

Goedaardige mastopathie.

Van de 14e tot en met de 25e dag van de cyclus, dagelijks 1 tablet gedurende 3 à 4 maanden.

Onderdrukken van de ovulatie, van ovulatiepijn en van de menstruatie; dysmenorroe.

De behandeling met dagelijks 1 tablet moet bij voorkeur beginnen op de eerste dag van de cyclus, maar niet later dan de 5e dag van de cyclus. De behandeling kan gedurende meerdere maanden (zonder tabletvrije dagen) worden voortgezet. Indien er, ondanks de behandeling, toch een doorbraakbloeding optreedt, dan moet de dosis verhoogd worden tot 2 of 3 tabletten per dag gedurende 3 à 5 dagen.

Uitstellen van de menstruatie.

De behandeling met dagelijks 1 tablet moet bij voorkeur 2 weken voor de verwachte aanvang van de menstruatie beginnen. Indien de behandeling minder dan een week voor de verwachte menstruatie wordt begonnen, dan geldt een dosering van 2 à 3 tabletten per dag. Het is echter niet raadzaam de regels langer dan een week uit te stellen. De kans op doorbraakbloedingen neemt toe naarmate later met de behandeling wordt begonnen. Daarom mag men niet later dan 3 dagen voor de verwachte menstruatie met de behandeling starten.

Als adjuvans bij een oestrogeentherapie in de peri- en postmenopauze, ter voorkoming van endometriumhyperplasie.

Dagelijks 1/2 à 1 tablet gedurende 12 à 15 dagen, bijvoorbeeld gedurende de eerste twee weken van iedere kalendermaand, waarbij het oestrogeen dagelijks en zonder onderbreking wordt toegediend in de laagst werkzame dosis.

De eerste dag van de cyclus is de eerste dag van de menstruatie.

Samenstelling

Elke tablet bevat 5 mg lynestrenol.

Tarwezetmeel, glycerol, magnesiumstearaat, talk, dl-α-tocoferol, lactose.

Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie
  • Overgevoeligheid voor het werkzame bestanddeel of voor één van de in "Samenstelling" vermelde hulpstoffen. - (Vermoede) zwangerschap. - Ernstige leverfunctiestoornissen, zoals cholestatische icterus of hepatitis (of een voorgeschiedenis van deze stoornissen indien de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn), leverceltumoren, syndroom van Rotor en syndroom van Dubin-Johnson. - Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet vastgesteld is. - Zeldzame aandoeningen waarvan bekend is dat ze door geslachtshormonen kunnen worden beïnvloed en die tijdens zwangerschap of het gebruik van geslachtshormonen zijn ontstaan of verergerd, namelijk ernstige pruritus, zwangerschapsgeelzucht, herpes gestationis, porfyrie en otosclerose. - Actieve veneuze trombo-embolische aandoening.