Microgynon 30 Drag 3 X 21

CNK: 57489

Let op: Voorschriftplichtig geneesmiddel

Remgeld Verzekerde: € 5,57

Remgeld WIGW: € 5,57

APB Categorie: Specialiteit

Voorraad: Bezig met controle van de voorraad...
Microgynon 30 Drag 3 X 21


 • Orale anticonceptie.


€ 9,69

Gegevens

Gewoonlijke posologie

 • De tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen, in de volgorde die op de verpakking staat aangegeven
 • 1 tablet/dag innemen gedurende 21 opeenvolgende dagen
 • De volgende strip beginnen na een interval van 7 dagen zonder tabletten. Tijdens dit interval treedt gewoonlijk een onttrekkingsbloeding op

Bij het vergeten innemen van meer dan 12 uur

 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Een barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Geen bijkomende maatregelen nodig indien de tabletten de vorige 7 dagen correct ingenomen werden, anders barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Ofwel het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan en de volgende strip beginnen zodra de huidige leeg is, zonder onderbrekingsweek
 • Ofwel onmiddellijk een onderbrekingsweek inlassen, startend op de dag dat het eerste tablet vergeten was
 • Wanneer de vrouw 7 dagen voor het eerste vergeten tablet alle dragees correct heeft ingenomen, zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Anders moet de eerste methode gekozen worden en moet gedurende 7 dagen een barrièremethode gebruikt worden

Meer informatie

Breedte 45 mm.
ATC-code G03AA07
Hoogte 108 mm.
Productkenmerk (PDF) Klik hier
Diepte 25 mm.
Beknopte bijsluiter Klik hier
Indicaties
 • Orale anticonceptie.
Gebruik

Gewoonlijke posologie

 • De tabletten elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip innemen, in de volgorde die op de verpakking staat aangegeven
 • 1 tablet/dag innemen gedurende 21 opeenvolgende dagen
 • De volgende strip beginnen na een interval van 7 dagen zonder tabletten. Tijdens dit interval treedt gewoonlijk een onttrekkingsbloeding op

Bij het vergeten innemen van meer dan 12 uur

 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Een barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan
 • Geen bijkomende maatregelen nodig indien de tabletten de vorige 7 dagen correct ingenomen werden, anders barrièremethode gebruiken gedurende 7 dagen
 • Ofwel het vergeten tablet innemen en normaal verdergaan en de volgende strip beginnen zodra de huidige leeg is, zonder onderbrekingsweek
 • Ofwel onmiddellijk een onderbrekingsweek inlassen, startend op de dag dat het eerste tablet vergeten was
 • Wanneer de vrouw 7 dagen voor het eerste vergeten tablet alle dragees correct heeft ingenomen, zijn geen bijkomende maatregelen nodig. Anders moet de eerste methode gekozen worden en moet gedurende 7 dagen een barrièremethode gebruikt worden
Voorschrift Ja
APB Categorie Specialiteit
Contra Indicatie

Gecombineerde hormonale anticonceptiva mogen in de volgende situaties niet worden gebruikt. Als een van deze aandoeningen voor het eerst optreedt tijdens het gebruik van het gecombineerd hormonaal anticonceptivum dan moet het product onmiddellijk gestaakt worden.• Overgevoeligheid voor de werkzame stoffen of voor (één van) de in "Samenstelling" vermelde hulpstof(fen).• Aanwezigheid van of risico op veneuze trombo-embolie (VTE)o Veneuze trombo-embolie – bestaande VTE (bij antistollingsmiddelen) of eerderdoorgemaakte VTE (bijv. diepe veneuze trombose [DVT] of longembolie [PE])o Bekende erfelijke of verworven predispositie voor veneuze trombo-embolie, bijvoorbeeldAPC-resistentie, (waaronder factor V-Leiden), antitrombine-III-deficiëntie, proteïneC-deficiëntie, proteïne S-deficiëntieo Zware operatie met langdurige immobilisatieo Een hoog risico van veneuze trombo-embolie door de aanwezigheid van meerdererisicofactoren• Aanwezigheid van of risico op arteriële trombo-embolie (ATE)o Arteriële trombo-embolie – bestaande arteriële trombo-embolie, eerder doorgemaaktearteriële trombo-embolie (bijv. myocardinfarct) of prodromale aandoening (bijv.angina pectoris)o Cerebrovasculaire ziekte – bestaande beroerte, eerder doorgemaakte beroerte of prodromaleaandoening (bijv. transient ischaemic attack (TIA))o Bekende erfelijke of verworven predispositie voor arteriële trombo-embolie, bijvoorbeeldhyperhomocysteïnemie en antifosfolipiden-antistoffen (anticardiolipine-antistoffen,lupusanticoagulans)o Voorgeschiedenis van migraine met focale neurologische symptomeno Een hoog risico op arteriële trombo-embolie als gevolg van meerdere risicofactorenof door de aanwezigheid van een ernstige risicofactor, zoals:• diabetes mellitus met vasculaire symptomen• ernstige hypertensie• ernstige dislipoproteïnemie• Ernstige leveraandoening zolang de leverfunctiewaarden niet genormaliseerd zijn.• Aanwezigheid of anamnese van levertumoren (goedaardige of kwaadaardige).• Aanwezigheid of vermoeden van maligne aandoeningen die door geslachtssteroïden worden beïnvloed (bv. van de geslachtsorganen of de borsten).• Vaginale bloedingen waarvan de oorzaak niet is vastgesteld.• Aanwezigheid of vermoeden van zwangerschap.

Merk Bayer